Poloniada 2010 – Detailed Information in Polish

December 11, 2009 at 8:11 pm Leave a comment

POLONIADA 2010

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodej Polonii. Do udziału zaproszona jest młodzież polonijna w wieku od 16 do 24 lat, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej, potrafi pisać referaty w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz wie, jak wszystkie te wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować w formie albumu.

W ramach POLONIADY 2010 należy przygotować udokumentowany referat lub kolorowy album na temat wkładu wybranego Polaka w sztukę, naukę, kulturę, gospodarkę, technikę lub sport w kraju pobytu lub opisać postać historyczną, która swoimi działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub losy świata i może stanowić wzorzec dla młodzieży. Do konkursu będą także przyjmowane prace na temat: “Dlaczego świat kocha muzykę Fryderyka Chopina”.

Terminy:
28 lutego 2010r. – przesłanie opracowań do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, który przekaże wszystkie prace komisji oceniającej w Warszawie.

15 kwietnia 2010r. – ocena nadesłanych prac.

30 kwietnia 2010r. – ogłoszenie finalistów i zaproszenie ich do wzięcia udziału w SYMPOZJUM POLONIJNYM w Warszawie.

24.06-28.06 2010 FINAŁY POLONIADY 2010 w Warszawie; SYMPOZJUM, a w nim:
· uroczyste otwarcie finałów POLONIADY 2010 w Domu Polonii;
· napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
· publiczna obrona referatu przed członkami jury i szerszą widownią;
· wygłoszenie krótkiego wiersza na dowolny temat: poważny, wesoły, sportowy (konkurs recytatorski);
· zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
· uroczyste zamknięcie Sympozjum i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Warunki pobytu w Warszawie: Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca 5 dniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie niepełnoletnich laureatów korzystają z takich samych warunków.

Zasady punktacji: ocena merytoryczna referatu: od 1-25 pkt.; ocena zawartości i wyglądu albumu: od 1-10 pkt., ocena testu: od 1-30 pkt., ocena wypowiedzi w czasie obrony pracy: od 1-35 pkt. Ocena recytacji = od 6 do 20 pkt. Razem od 10 -120 pkt.

Nagrody: przewidziana jest jedna nagroda GRAND PRIX, trzy nagrody pierwsze, cztery nagrody drugie, pięć nagród trzecich oraz dziesięć wyróżnień.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz plik pamiątkowych zdjęć, natomiast dla laureatów GRAND PRIX oraz I, II, III miejsc, oprócz nagród rzeczowych przewidziane są stypendia oraz studia na uczelniach polskich w kraju, z którymi Fundacja podpisała Akty Patronackie.

Organizator – Fundacja Młodej Polonii, 00-191 Warszawa, Stawki 4 D m. 4, e-mail: fmp7@poczta.onet.pl

Więcej na stronie: http://www.mlodapolonia7.com

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Poloniada 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: