Poloniada 2010 – Detailed Information in Polish

POLONIADA 2010

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodej Polonii. Do udziału zaproszona jest młodzież polonijna w wieku od 16 do 24 lat, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej, potrafi pisać referaty w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz wie, jak wszystkie te wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować w formie albumu.

W ramach POLONIADY 2010 należy przygotować udokumentowany referat lub kolorowy album na temat wkładu wybranego Polaka w sztukę, naukę, kulturę, gospodarkę, technikę lub sport w kraju pobytu lub opisać postać historyczną, która swoimi działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub losy świata i może stanowić wzorzec dla młodzieży. Do konkursu będą także przyjmowane prace na temat: “Dlaczego świat kocha muzykę Fryderyka Chopina”.

Terminy:
28 lutego 2010r. – przesłanie opracowań do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, który przekaże wszystkie prace komisji oceniającej w Warszawie.

15 kwietnia 2010r. – ocena nadesłanych prac.

30 kwietnia 2010r. – ogłoszenie finalistów i zaproszenie ich do wzięcia udziału w SYMPOZJUM POLONIJNYM w Warszawie.

24.06-28.06 2010 FINAŁY POLONIADY 2010 w Warszawie; SYMPOZJUM, a w nim:
· uroczyste otwarcie finałów POLONIADY 2010 w Domu Polonii;
· napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
· publiczna obrona referatu przed członkami jury i szerszą widownią;
· wygłoszenie krótkiego wiersza na dowolny temat: poważny, wesoły, sportowy (konkurs recytatorski);
· zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
· uroczyste zamknięcie Sympozjum i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Warunki pobytu w Warszawie: Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca 5 dniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie niepełnoletnich laureatów korzystają z takich samych warunków.

Zasady punktacji: ocena merytoryczna referatu: od 1-25 pkt.; ocena zawartości i wyglądu albumu: od 1-10 pkt., ocena testu: od 1-30 pkt., ocena wypowiedzi w czasie obrony pracy: od 1-35 pkt. Ocena recytacji = od 6 do 20 pkt. Razem od 10 -120 pkt.

Nagrody: przewidziana jest jedna nagroda GRAND PRIX, trzy nagrody pierwsze, cztery nagrody drugie, pięć nagród trzecich oraz dziesięć wyróżnień.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz plik pamiątkowych zdjęć, natomiast dla laureatów GRAND PRIX oraz I, II, III miejsc, oprócz nagród rzeczowych przewidziane są stypendia oraz studia na uczelniach polskich w kraju, z którymi Fundacja podpisała Akty Patronackie.

Organizator – Fundacja Młodej Polonii, 00-191 Warszawa, Stawki 4 D m. 4, e-mail: fmp7@poczta.onet.pl

Więcej na stronie: http://www.mlodapolonia7.com

Advertisements

December 11, 2009 at 8:11 pm Leave a comment

Poloniada 2010

Young Polonia Foundation and the Piast Institute invite the Polish and Polish American youth between the ages of 14 and 24 in the United States (and everywhere else) to participate in the 2010 Poloniada.

If you can write a report or paper in POLISH this might be the contest for you!

The theme is. of course, Polish culture. The goal is to write a well-researched report on an important Pole who contributed greatly to the history of Poland, or the world, and could be a rolemodel to the present day youth. You can either write a well-documented research paper or present your ideas in a form of an artistic album with pictures, drawings, and other forms of creative expression.

The deadline is the end of February of 2010. You can mail your works to the participating Polish Consulates in your area, or send your work directly to the Young Polonia Foundation in Warsaw at

FUNDACJA MLODEJ POLONII
Krakowskie Przedmiescie 64
00-322 Warsaw
Poland

The winners will meet for a symposium in Warsaw, Poland. Additional awards will include scholarships and possibility to attend a top Polish university.

For more information, please email Dominik Stecula at stecula@piastinstitute.org.

More information in Polish below.

Po więcej informacji w języku polskim, proszę kliknąć tutajPoloniada 2010.

August 5, 2009 at 7:17 pm 1 comment

Press Release

The Piast Institute, a National Institute for Polish and Polish American Affairs, located in Hamtramck, Michigan, has developed an agreement to cooperate with the Young Polonia Foundation (Fundacja Mlodej Polonii) to help it carry out its mission and increase their presence in the US. Many in the Polish and Polish American communities in the United States complain that not enough work is done with young members of our community to preserve their Polish heritage. There are organizations, however, dedicated solely to fostering understanding of Polish culture among young people with Polish roots living around the world. The Young Polonia Foundation is the prime example. It has been working towards bringing young Poles living outside of Poland together for almost 20 years by organizing events that promote Polish cultural competency, language proficiency, and historical aptitude.

The Young Polonia Foundation, despite multitude of successful projects completed worldwide over the last two decades, remains a largely unknown organization for a great majority of Polonia in the United States. “United States is a huge country, and despite our good relations with the Polish embassy and multiple consulates, we are unable to reach all Polish-American communities throughout America,” says Jozef Kaczmarek, the president and founder of Young Polonia Foundation, which is based in Warsaw, Poland. “And even with those obstacles, we notice a growing number of American participants in our art and poetry contests. Therefore, we are pleased to partner with the Piast Institute to increase our presence in the United States and help spread the knowledge of Polish heritage among millions of young Americans with Polish roots.”

The Piast Institute, with its knowledge of the Polish-American landscape of the United States, is the perfect fit to promote Young Polonia’s efforts in the country that is home to 2,340,309 people with Polish roots under 18 years of age (according to the 2005-2007 American Community Survey Estimates). “The possibilities are great,” says Dr. Thaddeus C. Radzilowski, the president and founder of the Piast Institute. “The mission of Young Polonia complements our mission of building a new Polonia for the 21st Century. Many programs developed by Young Polonia encourage young people to learn the language, explore the culture, and ultimately maintain our rich Polish heritage in America. That is priceless for the future of our community.”

To learn more about the Young Polonia Foundation, their programs, different way to support them, or the partnership between Young Polonia Foundation and the Piast Institute, visit youngpolonia.piastinstitute.org.

For more information on Young Polonia Foundation and its partnership with the Piast Institute, contact Dominik Stecula at 313.733.4535 or email him at stecula@piastinstitute.org.

July 7, 2009 at 1:39 pm Leave a comment

Witamy na naszej stronie!

July 2, 2009 at 3:12 pm 2 comments